Mission Statement

AutoLease Inkoop Combinatie realiseert gezamenlijk met haar Leden maximale inkoopsynergie (voordelen) door inkoopvolumes te bundelen en deze professioneel in te kopen. Doel is het bijdragen aan maximale concurrentiekracht en optimale bedrijfsresultaten voor de Leden.

AutoLease Inkoop Combinatie vervult een professionele rol, op basis van een duurzame samenwerking met fabrikanten, importeurs, dealerketens en overige leveranciers.

Hierbij richt AutoLease Inkoop Combinatie zich niet alleen op het verbeteren van inkoopcondities, maar ook op kwalitatieve aspecten. Kennisvergroting en het optimaliseren van processen, aangevuld met een nadrukkelijke aanwezigheid in de markt, zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Verder streeft AutoLease Inkoop Combinatie ernaar een gezond evenwicht in de leasemarkt te brengen en te behouden.

Inmiddels heeft AutoLease Inkoop Combinatie zich een goede top vier positie in de markt verworven en is zij uitgegroeid tot een stabiele en betrouwbare partij voor haar business partners.

Niet voor niets is onze slogan “Stronger Together”

Manfred van Dijk
directeur